Kategoria: New Matura Solutions

“New Matura Solutions” – gwarancja zdanej matury!

New Matura Solutions (Tim Falla) to popularny w Polsce kurs języka angielskiego przeznaczony dla uczniów szkół średnich

New Matura Solutions (Tim Falla) to popularny w Polsce kurs języka angielskiego przeznaczony dla uczniów szkół średnich. Zestaw zawiera podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń przystosowane do możliwości uczniów na różnych etapach rozwoju zdolności z zakresu języka angielskiego. Autorami kursu są Tim Falla i Paul A. Davies, Małgorzata Wieruszewska, Danuta Gryca i Joanna Sobierska. Kurs może być wykorzystywany podczas lekcji języka angielskiego, korepetycji, a także jako pomoc naukowa do samodzielnego rozwoju językowego. Dzięki formie i szacie graficznej podręcznika, które ułatwiają zapamiętywanie podanych w książce informacji, uczeń nie ma problemu z zaangażowaniem się w naukę. Umożliwia mu to szybsze nabywanie umiejętności – zainteresowanie przedmiotem nauki ma zdecydowanie pozytywny wpływ na przebieg procesów edukacyjnych.

Zdaj maturę z “New Matura Solutions”!

Kurs pozwala przyswoić wiedzę potrzebną zarówno podczas podstawowej, jak i rozszerzonej matury z języka angielskiego. Przygotowywano go we współpracy z nauczycielami ze szkół średnich oraz egzaminatorami maturalnymi, co świadczy o przystosowaniu treści w nim zawartych do rzeczywistych potrzeb uczniów. Kurs pozwala nie tylko poznać teorię i poszerzyć zasób leksykalny – umożliwia rozwinięcie u ucznia praktycznych umiejętności wymaganych podczas egzaminu dojrzałości. Z “New Matura Solutions” uczeń może nauczyć się płynnie posługiwać językiem angielskim. Umożliwi to zdanie matury na wysokim poziomie, a co istotniejsze – zapewni umiejętności z zakresu porozumiewania się po angielsku, bardzo istotne we współczesnym świecie, a przede wszystkim wymagane na rynku pracy.

Zalety kursu “New Matura Solutions”

New Matura Solutions (Tim Falla) w klarowny sposób przedstawia treści i umiejętności potrzebne podczas matury z języka angielskiego (https://www.taniaksiazka.pl/jezyk-angielski-lo-new-matura-solutions-intermediate-workbook-cwiczenia-tim-falla-p-334559.html). Książki z serii mają formę, która umożliwia i ułatwia samodzielną naukę, a zadania zawarte w zeszytach ćwiczeń pozwalają na rozwijanie zdolności językowych we własnym tempie. Kurs zawiera także powtórki materiału, co pozytywnie wpływa na zapamiętywanie zdobytej wiedzy i daje możliwość przywołania przerabianych wcześniej ćwiczeń. Dzięki regularnej styczności z ćwiczeniami oraz utrwalaniu wiedzy z pomocą materiałów powtórkowych uczeń ma możliwość nie tylko nabywać i rozwijać nowe umiejętności, ale także gruntownie przygotować się do matury, a co najistotniejsze – pozbyć się bariery językowej i nauczyć się płynnie pisać i mówić po angielsku.

Jeśli więc jesteś uczniem szkoły średniej i zależy Ci na wysokich wynikach matur z języka angielskiego, zdecydowanie wybierz kurs “New Matura Solutions”.

People obraz autorstwa freepik - www.freepik.com